ครัวซองค์แช่แข็ง

ครัวซองค์แช่แข็ง
(Micro croissant)

น้ำหนัก 12 กรัม
30 ชิ้น / 1 แพ็ค

SKU: fm02 Category: