ครัวซองค์มาการีนแช่แข็ง

มาการีนครัวซองค์แช่แข็ง
(Magarine croissant)

น้ำหนัก 50 กรัม
6 ชิ้น / 1 แพ็ค

SKU: fm03 Category: