ครัวซองค์ช็อกโกแลตแช่แข็ง

ครัวซองค์ช็อกโกแลตแช่แข็ง
(Frozen Chocolate Croissant)

น้ำหนัก 45 กรัม
12 ชิ้น / 1 แพ็ค

SKU: fm01 Category: